47

Years of Experience

“เราจะผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพเท่านั้น พร้อมกับบริการขนส่งที่รวดเร็วอีกทั้งมุ่งการพัฒนา บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และระบบการจัดการให้มีประสิทธิผลที่ดี”

2518
"ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลผาทองทุ่งสง"
ได้ถือกำเนิดขึ้นโดยเริ่มดำเนินกิจการแรกเป็นโรงโม่หิน
2525
ได้มีการขยายโรงโม่หินเป็น 3 โรง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
2540
สู้ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง เนื่องด้วยวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล
ของท่านผู้บริหาร จึงทำให้รอดพ้นจากวิกฤตนั้นมาได้
2542
"ประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม" โดยให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและใส่ใจชุมชนรอบข้างมากขึ้น โดยการคิดค้นทดลองระบบสเปรย์น้ำเพื่อควบคุมปริมาณฝุ่นจากกระบวนการผลิต รวมถึงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
2542
ได้พัฒนาโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ โรงงานผลิตเสาเข็มและแผ่นพื้นพร้อมกับการนำหินก่อสร้างมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตโปรดักส์
2550
ต่อมาได้ พัฒนาองค์กรจาก “ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลผาทองทุ่งสง” เป็น “บริษัท ผาทองทุ่งสง จำกัด” ได้ริเริ่ม ธุรกิจซื้อมาขายไป
2550
และในปีเดียวกัน ได้ก่อตั้ง “บริษัท ผาทอง 24 จำกัด” เพื่อมาดูแลธุรกิจซื้อมาขายไป รวมถึงผลิตภัณฑ์คอนกรีตโปรดักส์ และได้พัฒนาโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตโปรดักส์ โดยเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีกำลังในการผลิตสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
2553
ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า “ภายใต้แบรนด์ SCG” และได้รับรางวัลผู้แทนจำหน่ายยอดเยี่ยม ระดับภาคใต้
2559
ได้ก่อตั้ง “บริษัท เอกทราน สปอร์ต 2016 จำกัด” เพื่อดำเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ให้บริการครอบคลุมทั่วพื้นที่ 14 จังหวัดทั่วภาคใต้ และในปีเดียวกันได้ริเริ่มธุระกิจจำหน่าย “ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี” อาทิเช่น น้ำมันหล่อลื่น ,น้ำมันดีเซล , น้ำมันเตาและ ยางมะตอย
2560
กิจการเติบโตอย่างก้าวกระโดด จึงได้รวมบริษัทต่างๆ เป็นกลุ่มบริษัทในเครือ “ภายใต้แบรนด์ PTG (ผาทองกรุ๊ป)”
2561
ได้เข้าไปร่วมงานกับแบรนด์ดังระดับประเทศและระดับโลก อาทิเช่น ปตท. ,Shell, Chevron และ Esso ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น “ภายใต้แบรนด์ Mobil” รายเดียวในภาคใต้ และได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้า “ภายใต้แบรนด์ Assa abloy”
ปัจจุบัน
และผ่านมาแล้ว “กว่า 45 ปี” ด้วยวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลของผู้บริหาร ประสานกับความร่วมมือจากบุคลากรทุกๆ ท่าน ทำให้ “PTG (ผาทองกรุ๊ป)” เติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่ง มั่นคง พร้อมยกระดับจากบริษัทภายในภูมิภาคสู่บริษัทระดับประเทศ เราจะยืนหยัดเคียงข้างและก้าวต่อไปอย่างมั่นคง