คอนกรีตบล็อกกลวง

Reference : P04-0004

คอนกรีตบล็อก คัดวัตถุดิบที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีเครื่องจักรที่มีมาตรฐานและควบคุมโดยช่างชำนาญการ เพื่อประสิทธิภาพของคอนกรีตบล็อกทุกก้อนใช้งานง่าย มีความแกร่ง พื้นผิวอิฐเรียบแต่ไม่ลื่น รูปเหลี่ยมคมชัดเจน ก่อง่าย ฉาบไว

ราคา บาท ค่าจัดส่ง บาทคอนกรีตบล็อก  
คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและควบคุมการผลิตโดยทีมงานคุณภาพที่มีความชำนาญ เพื่อให้ได้คอนกรีตบล็อกคุณภาพได้มาตรฐาน ทุกก้อน ใช้งานง่าย มีความแกร่ง พื้นผิวอิฐเรียบแต่ไม่ลื่น รูปเหลี่ยมคมชัดเจน ก่อง่าย ฉาบไว
คุณสมบัติเด่น

• รูปทรงและขนาดได้มาตรฐานทุกก้อน ผิวเรียบ เหลี่ยมคม เข้ารูปทุกก้อน ก่อง่าย ฉาบไว ประหยัดเวลา
• วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย มีกำลังการผลิตได้สูง บรรจุใส่พาเลทอย่างเป็นระเบียบ สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย และป้องกันการชำรุดระหว่างการขนส่ง
• คอนกรีตบล็อกทุกก้อนผ่านการบ่มชื้นด้วยอากาศไม่น้อยกว่า 24 ชม. สำหรับในห้องบ่ม และนำไปบ่มต่อในกองสต็อกสินค้าไม่ต่ำกว่า 6 วัน ก่อนจำหน่าย
• มีการตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิตผ่านระบบควบคุมคุณภาพ (QC)
• ทุกพาเลต หุ้มด้วยพลาสติกยืด มีสายรัดคาดทับ และติดสติกเกอร์แสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์• มีบริการยกสินค้าขึ้นรถให้ กรณีที่ลูกค้ามาบรรทุกเอง และมีบริการจัดส่งที่ปลอดภัยและทันสมัย


ประเภทคอนกรีตบล็อก
อิฐบล็อก มอก. หรือที่เรียกกันว่า คอนกรีตบล็อกนั้นตามที่ ผลิตจะแบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้
• มอก.58 คอนกรีตบล็อกกลวงไม่รับน้ำหนัก(hollow nonloadbearing concrete masonry unit) หมายถึงคอนกรีตบล็อกกลวงใช้สำหรับผนังที่ออกแบบ โดยไม่รับน้ำหนักบรรทุก นอกจากน้ำหนักตัวเอง              
• มอก.60 คอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก(solid loadbearing concrete masonry unit) หมายถึงคอนกรีตบล็อกเชิงตันใช้สำหรับผนังที่ออกแบบโดย  ให้รับน้ำหนักบรรทุก และน้ำหนักตัวเอง
• มอก.2895 คอนกรีตบล็อกเชิงตันไม่รับน้ำหนัก (solid nonloadbearing concrete masonry unit) หมายถึงคอนกรีตบล็อกเชิงตันไม่รับน้ำหนักใช้สำหรับผนัง ที่ออกแบบโดยไม่รับน้ำหนักบรรทุก นอกจากน้ำหนักตัวเอง
“คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ” ควบคุมตรวจสอบโดยทีมงานเฉพาะ
วัตถุดิบในการผลิต ผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ คอนกรีตบล็อกที่ผลิตเป็นประเภทไม่ควบคุมความชื้น คัดสรรวัสดุดิบที่มีการตรวจสอบคุณภาพอย่างถูกวิธี โดยทีมงาน เฉพาะทางคุณภาพ QC มั่นใจในคุณภาพ คอนกรีตบล็อกแข็งแกร่งทนทาน เหลี่ยมมุมชัดเจน ผิวเรียบ พื้นผิวก่อฉาบติดง่าย ขนาดมาตรฐานเท่ากันทุกก้อน การตรวจสอบคุณภาพ

คอนกรีตบล็อกที่ ผลิตนั้น เป็นคอนกรีตบล็อกซึ่งได้รับมาตรฐานรับรองทั้ง มอก.58 มอก.60 และมอก.2895 อีกทั้งผ่านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO9001) และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001)
โดยกระบวนการตรวจสอบคุณภาพจะมีประเภทการทดสอบและวิธีการทดสอบ ตามรายละเอียดดังนี้


ประเภทการทดสอบ
• การทดสอบลักษณะทั่วไปของคอนกรีตบล็อก เช่น ต้องไม่มีรอยแตกร้าวหรือส่วนเสียหายที่เป็นอุปสรรคต่อการก่อ
• การทดสอบความหนาของเปลือกและขนาดของคอนกรีตบล็อก เช่น หากเป็นคอนกรีตบล็อกกลวงความหนาของเปลือกต้องไม่น้อยกว่า 13 มม.  โดยค่าดังกล่าวคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน ฑ3 มม.
• การทดสอบความต้านแรงอัดของคอนกรีตบล็อกชนิดต่างๆ


วิธีการทดสอบ
1. ใช้คอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนักประเภทและขนาดเดียวกัน จะทำการส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
2. การชักตัวอย่างเพื่อการทดสอบ
   2.1 การชักตัวอย่างเพื่อการทดสอบ จะเป็นไปตาม มอก.109
   2.2 เกณฑ์ตัดสิน
ในกรณีที่ทดสอบแล้วไม่ผ่าน อาจคัดบางส่วนออก แล้วเลือกชักตัวอย่างใหม่จากส่วนที่เหลือเพื่อทดสอบใหม่ ถ้าตัวอย่างใหม่จากชุดที่สองนี้ทดสอบแล้วไม่ผ่านอีก ให้ถือว่าคอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนักทั้งรุ่นไม่เป็นไปตามมาตรฐาน


การนำคอนกรีตบล็อก ไปใช้งาน
 สูตรการคำนวณ  การคำนวณคอนกรีตบล็อกต่อตารางเมตร การเลือกใช้คอนกรีตบล็อกให้เหมาะกับลักษณะงาน

คอนกรีตบล็อกขนาด 7 ซม. (ประเภทคอนกรีตบล็อกกลวงไม่รับน้ำหนัก)
ใช้สำหรับผนังภายในอาคาร/บ้าน ที่ต้องการผนังคอนกรีต คุณภาพสูง ดูดซึมน้ำต่ำ ทึบเสียงได้ดี ทนไฟได้ 4 ชม. เช่น  ผนังบ้าน , ผนังอาคาร , ผนังคอนโดมิเนียม , ผนังโรงงาน

คอนกรีตบล็อกขนาด 9 ซม. (ประเภทคอนกรีตบล็อกกลวงไม่รับน้ำหนัก)
เหมาะสำหรับผนังโรงงาน , โกดังขนาดเล็ก , อาคารสินค้า หรือรั้วกำแพงที่ต้องการความแข็งแรงสูง 

คอนกรีตบล็อกขนาด 14 ซม. (ประเภทคอนกรีตบล็อกกลวงไม่รับน้ำหนัก)
เหมาะสำหรับผนังโรงงาน/อาคารทีต้องการความแข็งแรงสูง ป้องกันผนังจากการกระทบ กับเครื่องจักร เช่น ผนังโรงสีข้าว , ผนังอาคารเก็บสินค้าขนาดใหญ่


สินค้าที่ท่านสั่งซื้อประจำ
สินค้าที่ท่านเลือกดูล่าสุด