เสือ ซีเมนต์ ปูนซีเมนต์ผสม ก่อ ฉาบ เท

Reference : P07-0532

เสือซีเมนต์ ปูนซีเมนต์ผสม ก่อ ฉาบ เท เหมาะสำหรับงานก่ออิฐและฉาบผนัง ผนังที่ได้แข็งแรง ไม่แตกร้าว เนื่องจากเนื้อปูน ยึดเกาะได้ดีและยืดหดตัวน้อย นอกจากนี้ยังใช่ในงานโครงสร้างขนาดเล็กได้

ราคา บาท ค่าจัดส่ง บาทขอบคุณคลิปวีดีโอจาก : https://www.youtube.com/watch?v=qzgxx3eQMm4&feature=emb_title


คุณสมบัติเด่น
• ปูนซีเมนต์ผสมสูตรเนื้อแน่น ด้วยพลังโมเลกุล ทำให้เนื้อเหนียว ยึดเกาะได้ดียิ่งขึ้น
• ด้วยสารพิเศษ ทำให้เนื้อนุ่ม ฉาลื่น ลากได้ยาว ผนังที่ได้แข็งแกร่ง ไม่แตกร้าว*
• บรรจุในชั้นถุงพลาสติก ป้องกันความชื้นและทนต่อแรงกระแทก รักษาคุณภาพให้สดใหม่เสมอ
• ผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐาน มอก. 80-2550
การรับรองคุณภาพ
• ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ผสม มอก. 80-2550
การนำเสือซีเมนต์ ก่อฉาบเท ไปใช้งาน
• การทำงานคอนกรีตควรอยู่ภายใต้การควบคุมของวิศวกรโยธาและปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
• งานฉาบปูน สามารถผสมน้ำยาช่วยฉาบหรือน้ำยาแทนปูนขาวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานฉาบได้ โดยเลือกใช้ชนิดน้ำยาและคุณภาพที่เหมาะสมกับการใช้งาน
• หากฉาบผนัง 2 ชั้น ความหนาของปูนฉาบรวม 2 ชั้น ไม่เกิน 2.5 ซม. 
• เมื่อปูนฉาบเริ่มแข็งตัวแล้ว ให้บ่มผนังฉาบด้วยการรดน้ำให้ผนังชุ่มชื้นอย่างน้อย 3 วัน ช่วยให้ผนังแข็งแรง ไม่แตกร้าว 
• สัดส่วนการผสม อาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม ความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน ความละเอียดและความชื้นของทราย
• ภาชนะที่ใช้ในการตวงปริมาตรวัสดุผสมแต่ละชนิด ให้ใช้ภาชนะชนิิดเดียวกันและขนาดเท่ากัน 

คำแนะนำ และข้อควรระวัง
• ปริมาณการผสมน้ำขึ้นอยู่กับความชื้นของทรายเป็นหลัก
• อิฐที่ทำการก่อ ควรนำไปแช่น้ำให้อิ่มตัวก่อนนำมาก่อเพื่อป้องกันปัญหาอิฐดูดซึมน้ำจากเนื้อปูน
• หลังการก่อควรรอให้ผนังก่อแข็งแรงก่อนจะเริ่มงานฉาบ เพื่อป้องกันการแตกร้าวเนื่องจากผนังก่อทรุดตัว 
• ควรทำความสะอาดผนังที่จะทำการฉาบและรดน้ำให้ชุ่มก่อนการฉาบเพื่อป้องกันการแตกร้าวจากสาเหตุอิฐดูดซึมน้ำจากปูนฉาบ
• ควรหลีกเลี่ยงการเกิดแรงสั่นสะเทือนบนผิวหนังในระหว่างฉาบหรือผนังที่เพิ่งฉาบเสร็จ เพราะจะเป็นสาเหตุของการแตกร้าวได้ 
• หลังการฉาบ ควรบ่มผนังด้วยน้ำทุกครั้ง เพื่อให้ผนังแข็งแรง ลดการแตกร้าว


สินค้าที่ท่านสั่งซื้อประจำ
สินค้าที่ท่านเลือกดูล่าสุด