ปูนซีเมนต์ผง ตราเอสซีจี

Reference : P10-0003

ปูนซีเมนต์ผง จาก บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 มีคุณสมบัติให้กำลังอัดสูง เหมาะสำหรับงานโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงสูง อาทิ ฐานราก เสา คาน พื้น ของบ้านพักอาศัย อาคารทั่วไป และงานโครงสร้างขนาดใหญ่ *ขนส่งโดยรถเทเลอร์

ราคา บาท ค่าจัดส่ง บาทรายละเอียดผลิตภัณฑ์
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 มีคุณสมบัติให้กำลังอัดสูง เหมาะสำหรับงานโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงสูง อาทิ ฐานราก เสา คาน พื้น ของบ้านพักอาศัย อาคารทั่วไป และงานโครงสร้างขนาดใหญ่ อาทิ อาคารสูง ถนน ทางด่วน สนามกีฬา และสนามบิน โครงสร้างที่ได้มีความแข็งแรง ทนทานคุณสมบัติเด่น
• ให้กำลังอัดสูง โครงสร้างที่ได้จึงแข็งแรงทนทาน
• เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ เป็นทางเลือกให้ผู้ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
• ใช้สำหรับงานคอนกรีตอัดแรง และไม่อัดแรง
การรับรองคุณภาพ
• ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1
• สอดคล้องตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริการ ASTM 150 TYPE 1
• มอก 15 เล่ม 1-2555คำแนะนำและข้อควรระวัง
1. สัดส่วนการผสมคอนกรีต อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพวัสดุผสมและประเภทของงาน ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับคำแนะนำของวิศกรโยธา
2. ภาชนะที่ใช้ในการตวงปริมาตรวัสดุผสมแต่ละชนิดให้ใช้ภาชนะที่มีประเภทและขนาดเท่ากัน


สินค้าที่ท่านสั่งซื้อประจำ
สินค้าที่ท่านเลือกดูล่าสุด